Com resoldre el fracàs del polipast

- Oct 26, 2017 -

L'elevació de cubs és un dels equips indispensables del ciment i d'altres empreses. Comprendre i dominar l'estructura de les solucions de rendiment, instal·lació, manteniment i resolució de problemes de l'elevador, i per mantenir i utilitzar correctament, es pot garantir el funcionament normal i eficaç del polipast per assegurar una producció contínua, augmentar la velocitat de funcionament.

En primer lloc, el costat de l'elevació no es mou o la femació del motor fuma

1. L'armadura del fre no es mou o l'armadura i l'espaiat de plaques de fricció és massa petita: ajusta el to o reemplaça l'armadura.

2. Desgast de la bobina de fre: Substituïu la bobina de fre.

3. Dany del curtcircuit del bloqueig rectificador: substituïu el bloc rectificador.

4. Danys al relé tèrmic o contactor a la caixa elèctrica: reemplaça les parts elèctriques corresponents.

5. Dany de commutació de transferència: reemplaça l'interruptor de canvi.

En segon lloc, el motor en el so anormal de temps d'execució.

1. Fase de fase: comprovar la font d'alimentació trifàsica, la línia amb o sense la desconnexió, la desconnexió, el connector està connectat amb fermesa.

2. Les fulles del rotor toquen la closca: ajusteu la posició del ventilador.

3. Dany de rodament: substitució de dos coixinets 6205 o manteniment de fàbrica.


Notícies relacionades

Productes relacionats